1. JOKBAL - YouTube

Momo(Twice), Kei(Lovelyz) - Jokbal Tour

2. JOKBAL - YouTube

Momo(Twice), Kei(Lovelyz) - Spicy Jokbal

3. JOKBAL - YouTube

Marvel's Iron Fist - 족발을 처음 먹어본 마블영웅들의 반응!!

4. JOKBAL - YouTube

Eating Pig’s Feet in Korea – JOKBAL 족발 처음먹는 미국인

5. JOKBAL - YouTube

How to enjoy Jokbal // 족발 맛있게 먹는법

6. Korean Sausage Soup

Let's.Eat.YURA 아재 유라순대국밥 먹방

7. Korean Bossam

Bossam Party : (pork wraps) 룰루랄라! 보쌈 파티